Název společnosti
Vlajky
Připínací lišta
Přejít na obsah
A další aktivity
Šipka
TELEFON
736 605 602
Logo Interkist s.r.o.
E-MAIL
info@interkist.cz
Šipka
Marketing
Přemýšleli jste někdy nad reklamou? K jakému závěru jste došli? Myslíte si, že ji potřebujeme?

Podívejte se na tuto informaci k televizní reklamě:
originální materál

Cena je vypočítávána na základě několika kriterií, ale obecně můžeme konstatovat, že za 30 sekundový spot je cena stanovena na 26.000,00 Kč.
Nebudeme tuto částku kritizovat ani zpochybňovat, zcela určitě jsou subjekty, které ji využijí a využívají ji dlouhodobě. Za zamyšlení však stojí otázka: "Zda ji můžete akceptovat právě Vy.".
Diagram online marketingu
Na tomto místě nenabízíme žádnou z klasických forem e-marketingu, jako jsou SEO, PPC, banery, e-mailing, sociální sítě, ale nabízíme zvláštní formu dlouhodobé aktivní reklamní akce s aktivním zapojením velmi široké veřejnosti.

Reklama tedy nebude několikasekundová, ale skutečně dlouhodobá. Celá reklamní kampaň může běžet s minimálními náklady i několik měsíců a postupně do sebe pohltí třeba 50 - 100 - 1000 "reklamních agentů", kteří stále budou propagovat Váš produkt.
Šipka
Web pro online marketing
Pro online marketing je velmi důležité zvážit, jakou cílovou skupinu chceme oslovit. Tomu je potřeba podřídit již přípravu tvorby marketingového webu a všech souvisejících akcí. Tak například pro mladou generaci volíme web živý, plný pohybu, upoutávajících barev a samozřejmě web by měl být aktivní a vtáhnout návštěvníka do marketingové akce.
Do marketingové akce můžeme zahrnout soutěže, kvízy, rozesílání bulletinů a to nejen z centra marketingové akce, ale samozřejmě i samotnými aktéry - návštěvníky webu. Tím docílíme obrovské síly kampaně spočívající v rozšíření požadované informace.

Nesmíme zapomenout na to, že pokud po někom, byť i nepřímo, požadujeme nějakou aktivitu musíme ho za jeho aktivitu vhodným a přijatelným způsobem odměnit - aktér musí něco získat, výhodu, cenu, slevu, .... Vždyť pro nás vlastně bude pracovat, i když jen pár minut. A my přeci chceme dosáhnout svého cíle.
Webové stránky pro online marketing
Na druhou stranu, pokud opravdu chceme, aby aktér přistoupil na naše požadavky, musí být podmínky zcela jasně konkretizované a také splnitelné. Pokud by stanovené podmínky považoval aktér za nesmyslné a nesplnitelné, pak jej neoslovíme, dokonce naopak, odradíme ho od propagovaného zboží nebo služby a tento negativní postoj může vyvolat přesně opačnou reakci. Tj. reakci s negativním dopadem.

Nikdy není dobré, pokud marketingovou akci připravuje jedinec. Vždy je lepší pokud do připravované kampaně zapojíme širší management a neměli bychom se bát zapojit i nižší manažery. Zejména ty, kteří budou marketingovou akci v dílčím slova smyslu realizovat se svým obchodním týmem. V přípravné fázi bychom neměli zapomínat na nutné pochopení celé marketingové akce managementem i samotnými vykonavateli. Nebude-li marketingová akce přijata všemi segmenty, můžeme očekávat bojkot a v podstatě vyhledávání prvků uměle zdůvodňujících "Proč to nejde." Právě zapojení širšího týmu manažerů zajistí i hlasy, které mohou zcela oprávněně a fundovaně upozornit na předpokládaná negativa a všichni máme čas vyhledat řešení, jak tato negativa s maximální úspěšností eleminovat.
JAK JE TO S CENOU?
To je vždy otázka, kdy na odpověď čeká každý zájemce s trochou nervozity. A co když vám nabídneme i takovouto alternativu - celou marketingovou akci společně připravíme, společně ji budeme dále sledovat a vyhodnocovat. Vy nám budete platit pouze provizi za objednávky, které budou realizovány prostřednictvím této online marketingové akce.
Je to pro vás zajímavé?
Je to fér?
TELEFON
736 605 602
Logo Interkist s.r.o.
Šipka
E-MAIL
info@interkist.cz
Šipka
Webové odkazy
Interist s.r.o. - all rights reserved
Návrat na obsah