Název společnosti
Vlajky
Připínací lišta
Přejít na obsah
Databáze
Šipka
TELEFON
736 605 602
Logo Interkist s.r.o.
Databáze MS Access a školení
E-MAIL
info@interkist.cz
Šipka
Co si můžeme představit pod pojmem "Databáze". Vynechme nyní oficiální výklad tohoto slova, ale pojďme na to pouze s logikou vlastního rozumu. Rozdělme si složené slovo a získáme "data = informace,  báze = základna". Za databázi můžeme označit jakokouliv aplikaci ve které evidujeme různá data.

S databázemi se můžeme setkat v různých oborech naší činnosti:
- personalistika
- skladové hospodářství
- fakturace
- evidence a manipulace s DHIM
- pracovní porady
- analýzy výslednosti
- výpočty provizí obchodních zástupců
- hodnocení oblasti režijních nákladů
- statistiky
- plánování úkolů
- a mnoho jiných
Analýzy, databáze, evidence
Předchůdcem databází byly papírové kartotéky a lístkovnice. Umožňovaly uspořádávání dat podle různých kritérií a zatřiďování nových položek. Veškeré operace s nimi prováděl přímo člověk. Správa takových kartoték byla v mnohém podobná správě dnešních databází.

Právě oblast režijních nákladů se stále více dostává do popředí zájmu všech podnikatelských subjektů jako oblast, kde se neustále hledají rezervy a bez podrobné analýzy nákladových položek je nemožné realizovat odpovědná manažérská rozhodnutí.
Některé databáze, například účetnické programy, jsou běžně dostupné na trhu. Ovšem pokud potřebujeme databázi specifickou  odpovídající podmínkám vlastní firmy, pak nastává problém. Takové databáze nejsou rozšířené a proto nejsou na trhu dostupné.

Je samozřejmé, že výroba databází na míru je poměrně zdlouhavou a náročnou prací. Ta se zákonitě projeví v ceně finálního produktu. Jen velké a ekonomicky silné firmy si mohou dovolit investici tohoto charakteru.

Ale co ty střední firmy a malé firmy?

Pro ně je vhodné řešení konstrukce databáze s využitím aplikace Access z dílny Microsoftu. Tato aplikace umožňuje poměrně rychlou a tedy i podstatně levnější konstrukci libovolné databáze na míru pro jakýkoliv subjekt.
TELEFON
736 605 602
Logo Interkist s.r.o.
E-MAIL
info@interkist.cz
Šipka
Šipka
Webové odkazy
Interist s.r.o. - all rights reserved
Návrat na obsah